O MNIE

Wykształcenie/ doświadczenie zawodowe:


  • 2013- założenie alegorma!- projektowanie specjalistyczne, graficzne, użytkowe, rysunek i malarstwo, rękodzieło;
  • 2007-2012 – licencjat wzornictwo przemysłowe/projektowanie;
   Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej;
  • 2002-2007 – wyższe, magister pedagogiki, pedagogika opiekuńczo–wychowawcza;
   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
   Wydział Pedagogiki i Psychologii;
  • 2001-2002 – technik organizacji reklamy,
   Wyższa Szkoła Promocji i Reklamy w Warszawie,
   Policealne Studium Reklamy w Bydgoszczy;
  • 1996-2001 – technik plastyk, specjalność: wystawiennictwo,
   Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy;Nagrody i wyróżnienia:


  • 2013- uzyskanie prawa uży­wa­nia znaku Pol­skie rękodzieło/Polish hand­made w kat­e­gorii: ZABAWKARSTWO, jako wyraz uzna­nia dla walorów este­ty­cznych i wysok­iej jakości wykony­wanych przez nią przedmiotów; http://polandhandmade.pl/index.php/kategorie/zabawkarstwo/goryniak-maziarka-aleksandra-alegorma/
  • 2012 – I nagroda w konkursie firmy PESA Bydgoszcz S.A. „Wzór dla Przemysłu – Design for Industry”;
  • 2009 – I nagroda w konkursie „Sztuka Użytkowa XXI wieku” Poltools za projekt krzesła;
  • 2009 – III nagroda w Konkursie Studenckim na Projekt Zagospodarowania Podwórek Bydgoskich Kamienic organizowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz;
  • 2008 – Wyróżnienie na II Plenerze Malarskim w Gniewie;
  • 2000 – Wyróżnienie w Konkursie na Plakat V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego;
  • 2000 – I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Znak Graficzny dla Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego;
  • 2000 – Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo – Malarskim – Kazimierz Biskupi 2000;
  • 2000 – III nagroda na VIII Ogólnopolskim Plenerze Rzeźbiarskim – Myślęcinek 2000;
  • 1995 – Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym na plakat: „Powietrze, człowiek,  środowisko”.Wystawy i konkursy:


  • 2014- udział w Konkursie Zabawka Przyjazna Dziecku 2014, Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach;
  • 2014- zbiorowa wystawa w Bydgoszczy w ramach Festiwalu „Synteza Sztuk”- projekty wzornicze;
  • 2013 – zbiorowa wystawa w BWA w Bydgoszczy w ramach Festiwalu „Synteza Sztuk”- projekty wzornicze;
  • 2012 – zbiorowa wystawa prac dyplomowych Wzornictwo UTP w BWA w Bydgoszczy;
  • 2011 – udział w konkursie dla Projektantów Szkła Artystycznego Bombay Sapphire Designer Glass Competition 2011;
  • 2010 – udział w konkursie dla Projektantów Szkła Artystycznego Bombay Sapphire Designer Glass Competition 2010;
  • 2010 – Konkurs na Gadżet Promujący Kulturę Polską; organizowany rzez Instytut Adama Mickiewicza i Fundację Bęc Zmiana;
  • 2010 – Konkurs na Projekt Zabawki Edukacyjnej do wypożyczania w bibliotekach wiejskich, organizowany rzez Fundację im. J.A. Komeńskiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek;
  • 2010 – Konkurs na Termokubek (kubek termiczny) Maxwell House;
  • 2009 – Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Ogólnopolska Wystawa Rysunku;
  • 2009 – Udział w wystawie Międzynarodowych Targów Form i Narzędzi POLTOOLS;
  • 2009 – Udział w konkursie na Projekt Zagospodarowania Podwórek Bydgoskich Kamienic i w wystawach pokonkursowych (m.in. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy);
  • 2009 – „Malarstwo, Rysunek, Rzeźba” – studencka wystawa prac w Galerii Innowacji UTP;
  • 2008 – Wystawa prac poplenerowych II Pleneru Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Gniewie;


 

 

 

 

 

 

http://polandhandmade.pl/?page_id=3748
Do góry