POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Od 25 maja 2018 r., zgodnie z RODO 2016/679 (Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane też GDPR- General Data Protection Regulation) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Jednocześnie informujemy, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany, aktualizacji i usunięcia. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej www.alegorma.com poprzez usunięcie profilu Klienta.

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu lub formularza kontaktowego jest Aleksandra Goryniak-Maziarka prowadzący działalność gospodarczą Aleksandra Goryniak-Maziarka alegorma! z siedzibą w Bydgoszczy, NIP: 554 247 98 98 REGON: 341460944.
  Administrator pobiera i przetwarza następujące dane:

  • E-mail – konieczny do wysłania wiadomości i dalszej komunikacji, logowania do Sklepu
  • Imię i nazwisko – konieczne do zaadresowania przesyłki i do wystawienia dokumentu sprzedaży (w przypadku prośby o fakturę)
  • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki
  • Numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy kurierskie)
  • Nazwa firmy oraz z NIP – konieczne do wystawienia faktury
  • Inne dane, jak adres IP, przeglądarka, system operacyjny, język, przeglądane strony i czas przeglądania strony.


  Dane osobowe Klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i od 25 maja 2018 r. podlegają ochronie zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  • Sklep nie prowadzi Newstlera, ani marketingu mailowego czy poprzez wiadomości SMS.
  • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  • Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym oferty handlowej.
  • Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

   

  Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów lub potencjalnych Klientów sklepu w związku ze sprzedażą towarów w Sklepie. Dotyczy danych zebranych:

  •  na stronie www.alegorma.com
  •  z komunikacji drogą e-mail.
  • podczas rejestracji do Sklepu w celu złożenia zamówienia

  Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji zamówienia i jest ona niezbędna do realizacji takiego zamówienia. Klient ma prawo nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażać zgody na ich przetwarzanie, jednak wtedy jego zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.
  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  Jednocześnie każdy, kto podaje dane osobowe w Sklepie zapewnia, że podawane przez niego dane są kompletne i poprawne, a w przypadku podawanego adresu e-mail oświadcza, że jest jego właścicielem.

  Dane zbierane są bezpośrednio poprzez dobrowolne wprowadzenie danych przez użytkownika w formularzu i/lub w trakcie rejestracji oraz pośrednio poprzez „ciasteczka” (polityka plików cookies opisana jest szerzej w dalszej części polityki prywatności).
  Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony alegorma.com i nie są przez nas nadzorowane. Zaleca się zapoznanie z Polityką Prywatności i Regulaminem tych konkretnych stron.

   

  Cel zbierania danych.

  Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówień dokonany w Sklepie i wywiązania się z obowiązków związanych z zawarciem umowy na odległość oraz w celu kontaktu z Klientami lub potencjalnymi Klientami.
  Dane podane podczas komunikacji lub rejestracji  są przetwarzane wyłącznie przez alegorma.com w podanym poniżej zakresie:
  Imię, nazwisko, telefon, adres, email wskazane, jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przekazywane są do DPD Polska oraz Poczta Polska.
  Imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres wskazane, jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży (faktura) są przekazywane w postaci papierowego dokumentu sprzedaży do firmy księgowej.

  Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych pomiędzy administratorem danych osobowych alegorma.com a firmą hostingową dostarczającą rozwiązania IT (tj. konta poczty elektronicznej, serwery oraz infrastruktura IT) , firma Webd.pl staje się podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych alegorma.com

  W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, alegorma.com dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. Administrator danych osobowych nie powierza, nie udostępnia i nie sprzedaje zebranych danych podmiot trzecim.

  Dane osobowe Sklep przechowuje tylko przez okres niezbędny do realizacji oraz tak długo jak jest to konieczne do realizacji umowy kupna/sprzedaży produktów w Sklepie, z uwzględnieniem czasu jaki Klient ma na odstąpienie od umowy (14 dni).
  W przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy, Twój adres e-mail będzie przechowywany do momentu ustania przydatności.
  Biorąc pod uwagę konto użytkownika oraz dane związane z dokumentacją księgową (np. nazwa i adres firmy, NIP) będą przechowywane do momentu ustania przydatności i zgodnie z wymaganiami ordynacji podatkowej (obecnie 5 lat).
  Pozostałe dane związane z rejestracją i złożeniem zamówienia przechowywane będą do momentu Klient wyraża na to zgodę lub istnieje inna podstawa prawa do przetwarzania tych danych (np. realizacja umowy lub realizacja prawa klienta do gwarancji bądź ochrony sprzedawcy). Ten okres czasu, co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata.

  Administrator danych osobowych wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych- urządzenia, na których odbywa się przetwarzanie danych zabezpieczone są hasłem, programem antywirusowym oraz zaporą sieciową, dostęp do Konta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, zbiór danych jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, infrastruktura Webd.pl znajduje się w serwerowni spełniającej rygorystyczne wymogi zgodne z obowiązującymi normami.

   

  Klient ma prawo:

  • przeglądać stronę bez podawania, jakichkolwiek danych
  • w każdym momencie może zmienić, sprostować dane osobowe samodzielnie poprzez zalogowanie się i aktualizacje danych poprzez panel klienta
  • może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, tzw. prawo do bycia zapomnianym: usunięcia jej danych osobowych
  • do zmiany danych oraz chęć ich usunięcia można zgłaszać bezpośrednio do administratora danych osobowych wysyłając email na adres alegorma@autograf.pl
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Administrator danych osobowych zachęca do kontaktu (alegorma@autograf.pl).

  Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu.

   

  Pliki cookies.

  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

  Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

http://polandhandmade.pl/?page_id=3748
Do góry